Πολεοδομικές Άδειες

Άδειες Δόμησης

Αφορά:

  • Τον αρχικό σχεδιασμό του κτιριακού έργου, δηλαδή τους όρους δόμησης της περιοχής, την τοπογραφική αποτύπωση του οικοπέδου και την αρχιτεκτονική προμελέτη με βάση τις ιδιαιτερότητες του έργου και τις απαιτήσεις σας
  • Την εκπόνηση όλων των πολεοδομικών μελετών που συνοδεύουν το φάκελο της άδειας δόμησης, όπως αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτρολογικές, μηχανολογικές κλπ.Καθώς και των μελετών για την αδειοδότηση ειδικών κτιρίων

 

Αδειες Μικρής Κλίμακας

Αφορά την αποτύπωσή του ακινήτου, με σκοπό τόσο τη δημιουργία των αρχιτεκτονικών σχεδίων όσο και την σύνταξη του προϋπολογισμού των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν σε αυτό

Άδειες Αλλαγής Χρήσης

Αφορά τον έλεγχο των προδιαγραφών και της νομιμότητας του ακινήτου σας με σκοπό την αλλαγή χρήσης αυτού (πχ. Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, Εμπορικά καταστήματα, Γραφεία, κλπ),με βάση των αναγκών σας.

Άδειες Λειτουργίας