Ανακαινίσεις Κατοικιών - Καταστημάτων

  1. Αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό των χώρων, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις επιθυμίες σας, όσο και τους τεχνικούς και λειτουργικούς περιορισμούς.

  2. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των εργασιών με σκοπό τη σωστή εφαρμογή των υλικών και έγκαιρη υλοποίηση του έργου.